"LÁSKA je DAR" 

e-book 

Souhlasíš, že v životě bez lásky je člověk těžko šťastný?

Je tvůj vztah s partnerem v rovnováze?

Máš krásný, láskyplný vztah?

Věříš, že LÁSKA pomáhá překonat strach a vyléčit odloučení?

Podporuješ svého muže a on tebe?

Potřebuješ svého partnera změnit nebo stačí jen jiný pohled na něj?


Neexistuje nic důležitějšího než vztahy.

A pod všemi těmi vrstvami se nakonec tají samotné jádro vztahu

- a tím je láska.

Jestli již máte svého ideálního partnera či ho teprve hledáte, nezapomeňte, že v životě bez lásky je člověk těžko šťastný.

Naše vztahy jsou mostem domů, mostem k nebi,

jejichž prostřednictvím poznáváme sami sebe.

 


A nebo máš pocit, že by se měl tvůj partner změnit?

Co přesně tě na něm rozčiluje?

Čím dovoluješ, aby se k tobě partner takto choval?

A ... nebude snazší se zamyslet ... a 

Kdykoli chceme partnera „změnit“, mnohdy stačí změnit jen pohled, kterým ho vnímáme.

A kdykoli si přejeme změnit to, jak svého partnera vnímáme, mnohdy stačí zeptat se sama sebe, co v sobě musím změnit, abych ho viděla jinak.

Pak si uvědomíme, že stačí jen upravit svůj pohled – svou velkorysost, benevolenci a empatii.

Jinými slovy, co musím změnit u sebe, aby se to odrazilo v mých vztazích?

V láskyplném, zdravém vztahu mohou partneři bez obav požádat v případě potřeby druhého o podporu.

Milovaný partner, ten, k němuž se uchylujeme pro pomoc, s námi vydrží i v konfliktní situaci.

Vzájemná podpora patří k nejsilnějším stránkám spokojeného a naplněného milostného vztahu.


A věřte, že LÁSKA je odpovědí, po níž se pídíme, abychom překonali strach a vyléčili odloučení.

Láska je počátek a konec i celý úsek cesty prostírající se mezi těmito dvěma body.

V lásce je cesta a cíl jedno a totéž.

Láska nás probouzí a osvěžuje.


Proč jsem e-book "Láska je DAR" napsala? 

Když víme, co je láska, víme, jaký je smysl našeho života. 

A vztahy s láskou či bez lásky jsou každodenní téma … téměř neustále o něm slyším v médiích, rozebírám vztahy se svými klientkami, hovoří o nich mé kolegyně, kamarádi, kamarádky, přátelé, rodiče mých dětí, manžel, rodiče …

A v nějakém vztahu jsme vlastně neustále … manželském, přátelském, nepřátelském, rodičovském, příbuzenském, náhodném … sami se sebou … vztahy všude kolem nás i v nás.

Od té doby, co mým kurzem „Najdi SAMA SEBE“ a terapiemi, prošlo mnoho žen, jsem poznala spoustu příběhů, mnoho zklamaných, týraných, zneužívaných, nemilovaných a opuštěných žen.

Tak hodně bolestivého jsem vyslyšela, pomohla zpracovat a rozklíčovat. Tolik zášti, emocionálního bahna a nenávisti jsme vyhodily.  Tolika situacím a okolnostem jsme se pokusily porozumět.

A přitom jsem si vlastně uvědomila, že jsem svým způsobem šťastná, mám hodného a milujícího partnera a tak  se snažím být  skvělou partnerkou i jemu.

 


Co e-bookem získáte?

  • uvědomíte si, že láska je příležitostí, jež nám má ukázat pravý smysl života
  • vztahy a smysl života jsou oblastmi, které budují naše štěstí, takže úspěšnost v těchto dvou oblastech je měřítkem našeho naplnění
  • pochopíte, že na nic pozitivního v životě nemá smysl čekat
  • možná si uvědomíte, že máte už svého ideálního partnera po svém boku. Věnuješ mu láskyplnou náklonnost, kterou potřebuje, aby mohl své kvality plně rozvinout?
  • zjistíte, že správná partnerka je ta, která ... ale to si přečtete v e-booku... jen vám řeknu, že to není ta, s kterou se dá žít, ale ta, bez které se nedá žít
  • a ještě mnohem více o vztazích, lásce, zamilovanosti, svobodě, darech ...

A mám pro vás připravené i bonusy.

BONUS 1: mini e-book "ŽÁRLIVOST"

Už samotné slovo nám naznačuje, že v člověku, který žárlí, se skrývá jakýsi velký ŽÁR.

Tento žár spaluje naše nitro hněvem, strachem, probouzí v nás komplex negativních emocí, pocity vlastní nedostatečnosti,
zoufalství, deprese… mnohdy nás to nutí vybuchnout a občas nad sebou až ztrácíme kontrolu. 

BONUS 2:

Jednoduchá technika

"Jak ustát emoce"

Je důležité, abychom našli přes tělo důvěrný kontakt s našimi emocemi.

Pouze tak jim můžeme rozumět a nakládat s nimi podle potřeby.A jakou částku, za inspirativní informace obsažené v e-booku "Láska je DAR", zaplatíte?

  • 80 stran e-booku "Láska je DAR"
  • 14 kapitol pro krásnější vztah
  • + BONUS - mini e-book "ŽÁRLIVOST"
  • + BONUS - rychlá technika k zvládnutí emocí
0


Šťastné partnerství, kde je každý sám sebou je základním kamenem vlastní spokojenosti. V této knize najdete cestu, jak k takovému vztahu dojít. Tou cestou je široká nabídka oblastí, které si ve vztahu často neuvědomíme a které mohou být příčinou vzájemných nedorozumění a z toho plynoucích a často zbytečných problémů. Díky této knize jsem si znovu uvědomila, jak moc důležité je o partnerský vztah pečovat.
Mgr. Radka RybínováTerapie energetické psychologie EFT, Arte koučink, Enkaustika
E-book jsem přečetla jedním dechem a uvědomila jsem si, že mám hodně co zlepšovat na vztahu s mým partnerem. Jsem hodně žárlivá a tak nemá tolik svobody, kolik si zaslouží. A možná budu muset i o lásce zapřemýšlet. Děkuji, hodně jsem se musela zamýšlet a i díky mini e-booku o žárlivosti jsem spoustu pochopila.
Terezastudentka
Znám Renatu už dlouho a vím, že s manželem mají pohodové manželství. Vlastně jsem ji v e-booku hodně viděla. Je nekonfliktní, tvárná, svobodná, empatická, kreativní, chytrá a laskavá duše a tak na mě i e-book působí. Hodně jsem se dozvěděla, na mnoha věcech musím zapracovat. Pohlédnout do svého nitra, protože mám tendenci svého muže měnit a usměrňovat. Reny, děkuji.
Jana

Potřebujete pomoc?

Ing. Renata Skalníková

EFT terapie, Impact kouč
Napište mi na renata@renataskalnikova.cz  Jsem tu pro vás, ráda vám pomohu.