Věřte, že „lepší než nic“ fakt nestačí!

Když věříte, že nemůžete mít to, co si přejete…když vám chybí víra v sebe a v dobro života – smiřujete se s něčím méně.

Rozhodnete se, že pořád je lepší něco, než nic.  Ale věřte mi, že „lepší než nic“ fakt nestačí!

Často vídám, či slýchávám, jak se lidé smiřují s něčím méně, než si zaslouží, ve svých osobních vztazích… smiřují se se špatným zacházením, omlouvají porušené sliby, akceptují lidi, kteří je omezují, víc berou, než dávají…

Ale proč?

Protože dělat věci tak, jak je vám známé, jak jste si už zvykla, i když vám ubližují … je vám blízké a tudíž tááák pohodlné.

Právě proto může být někdy těžké posoudit, zda k takovému „smiřování se s něčím“ dochází … když si totiž říkáte, že všechno je v pohodě, brzy zapomenete na to, že by to mohlo být lepší.

A způsoby, jakými můžete zjistit, zda snižujete své nároky a nesmiřujete se s něčím méně, než si zasloužíte?

  • Když se musíte pracně dostávat do stavu nadšení, spíše než abyste přirozeně prožívala radost a vášeň … pak snižujete své nároky.
  • Když sama se sebou smlouváte o tom, co byste ještě měla dělat, abyste ukázala, co všechno zvládnete, spíše než abyste pociťovala vděčnost za to, co už jste udělala, co už jste dokázala … pak snižujete své nároky.
  • Když se více soustředíte na čas a energii, kterou investujete do svého úsilí, místo lásky, radosti a ocenění toho, co jste získala … pak snižujete své nároky.
  • Když hledáte výmluvy, proč byste měla zůstat, místo abyste šla za tím, co opravdu chcete … pak snižujete své nároky.
  • Když trávíte více času stěžováním si na to, co máte nebo nemáte, než oceňováním…pak snižujete své nároky.

Vždy je v tom však lekce, kterou se můžete leccos naučit. Když si uvědomíte, že snižujete své nároky, objevujete to, čemu vlastně věříte.

Poznáváte, že se možná považujete za nehodné štěstí a jak citlivé jste vůči vnějším vlivům … protože své nároky často snižujete tehdy, když vás druzí přesvědčují, že právě to byste měla udělat, že právě to je správné.

A co je nejdůležitější? Zjišťujete, že možná ani nevěříte své vlastní pravdě.

Jste-li vyzbrojena touto informací, můžete učinit nové volby, které podpoří vaše skutečná přání…

TÍM, ŽE ZAČNETE VĚŘIT, ŽE MŮŽETE MÍT TO, CO OPRAVDU CHCETE.

Dělat to, co milujete, je základním kamenem pro hojnost ve vašem životě.

 

A nezapomeňte, že život není o předstírání.

Život není o tom, že jste tím, kým vás chtějí mít ostatní a že žijete tak, jak to od vás očekávají.

Žít znamená být onou jedinečnou a opravdovou bytostí, jakou jste se narodila.

Znamená to kráčet po oné jedinečné a smysluplné cestě, po které je vám dáno kráčet.

Základem pravého štěstí je být sama sebou, vážit si toho, kým jsem a žít svým jedinečným a opravdovým způsobem.

Pokud následujete dav, dojdete jen tam, kam dojde dav.

Chcete-li, aby váš život byl smysluplný a jedinečný

  • musíte mít odvahu dělat věci, které se většina lidí dělat bojí.
  • musíte mít odvahu ctít svou opravdovost a žít tak, jak cítíte, že je to správné.
  • přestat žít podle očekávání druhých a žít po svém.
  • nemrhat svými dary a nadáním.
  • nepřipravujte, prosím🙏🏻🙏🏻🙏🏻, svět kolem sebe o nádherná a smysluplná díla, která tu máte vytvořit.

Renata❤🍀