Meditace

V jedné studii, výzkumný tým z „Massachusetts General Hospital“ zkoumal skenování mozku 16 lidí před a poté,
co se podíleli na osmitýdenním kurzu jemné meditace.

Studie, zveřejněná v „Psychiatry Research“, dospěla k závěru, že:
u absolventů kurzu jemné meditace, došlo k zvětšení plasticity částí mozku spojených s prožíváním soucitu a sebeuvědomění; a naopak části mozku spojené se stresem, se výrazně zmenšily!

... nemáte čas meditovat? Nemáte tedy čas na sebe!

Tím, že se tento čas pro sebe rozhodnete mít, učiníte velmi důležitý krok ke změně v tom, jak si sami sebe vážíte.

Jakou úctu k sobě, své mysli a tělu máte.

Věřím, že 10 minut denně si na meditaci najde každý, kdo opravdu chce.

"Tvé bezpečné útočiště"

"Příjemná změna" - zdarma