Chci? Zasloužím si? Potřebuji?

Svými přesvědčeními si vytváříte svou realitu.

Přesvědčení je to, co předpokládáte o světě kolem vás. A protože si sami vytváříte to, v co věříte, najdete také mnoho “důkazů”, že skutečnost je přesně taková, jaká si myslíte, že je.

Člověk, který například věří, že ve vesmíru je hojnost všeho, bude žít a jednat tak, že ji bude skutečně zažívat. Člověk, který věří, že se peníze dají vydělat jedině tvrdou prací, je také bude dostávat jedině za tvrdou práci.

Oba dva budou mít spoustu zkušeností dokazujících, že jejich “přesvědčení” o realitě je “pravdivé”. Uvěříte-li v něco jiného, můžete tak změnit to, co zažíváte.

Poté, co pracujete s energií a přitahujete si to, co chcete, budou vaše přesvědčení ovlivňovat, jak jednoduše a rychle k vám budou dané věci přicházet. Chcete-li svá přesvědčení objevovat, vzpomeňte si na nějakou situaci, která se vám přihodila v minulosti nebo v níž jste právě dnes. Může jít o problém či výzvu, která před vámi právě stojí, anebo o nějaký pěkný zážitek.

Zeptejte se sami sebe, v co asi věří člověk, který si takovou situaci vytvoří a dostane se do ní?

Má přesvědčení vytvářejí mou realitu.

A možná zjistíte, že některé takové omezující myšlenky jste získali od svých rodičů.

Ano … většina vašich myšlenek, konceptů a přístupů vzniká v mládí. Vychází z toho, co vaši rodiče a někteří další lidé říkali, v co věřili a co vám sdělovali beze slov. Když jsme velmi malými dětmi, teprve si utváříme představy o tom, jak funguje svět okolo nás. Každá nová zkušenost je pro nás v tomto životě první. Do té doby netušíme, co se jak dělá a proč. Napodobujeme svou maminku a tatínka, posloucháme, co říkají, že je správně a co špatně, pozorujeme, co se jak dělá a časem se ptáme i proč tomu tak je.

Den za dnem nám ukazuji, říkají a předvádějí, jak máme žít a jaké způsoby chování jsou vhodné a žádoucí.

Objevte svá přesvědčení získaná od rodičů a ujasněte si, jestli si je chcete ponechat nebo vám neslouží a chcete je změnit.

Odpusťte svým rodičům za všechna přesvědčení, která vám vštípili a jichž se teď chcete zbavit. Uvědomte si, že dělali to nejlepší, co uměli. Tato přesvědčení vám nějak pomáhala ve vašem dosavadním životě a vedla vás skrze nejrůznější lekce až k vrcholu vašich možností v daném myšlenkovém rámci.

Kterýkoliv ze svých starých programů či přesvědčení, které vám již neslouží, můžete opustit a zvolit si svá vlastní pravidla života.

Můžete si přece vybrat jakákoliv přesvědčení, myšlenky, náhledy a představy.

Volím si taková přesvědčení, která mi přinášejí oživení a růst.

Objevíte-li nějaké přesvědčení, které vás tlačí zpět, nechte je klidně odejít a vytvořte si přesvědčení nové. Jeden ze způsobů, jak to udělat, je ztišit se, zavřít oči, představit si kolem sebe světlo a symbolicky odstranit své staré přesvědčení … jednoduše vizualizujte.

A nezapomeňte … ve vizualizaci můžete úplně cokoliv … 

Nepodceňujte sílu vizualizace – vaše mysl bude na živý obraz reagovat stejně jako na prožitou skutečnost… je nádherné, že máme tuto možnost splnění si toho, co chceme a v reálném životě nedokážeme. Momentem, kdy to učiníte ve vizualizaci skutečným, změní se možnosti a vaše reakce na dané okolnosti i ve vašem reálném životě!

Můžete si například představit před očima nápis: „Nezasloužím si … (doplňte, co si myslíte, že si nezasloužíte)“. Pak jej postupně, po jednotlivých písmenech vymažte. Představte si na jeho místě nové přesvědčení, napsané třeba velkými písmeny: „Zasloužím si …“. Svá nová přesvědčení si dále upevňujte tak, že si je budete říkat, kdykoliv na ně pomyslíte.

Nebo si zapište tento nápis a umístěte tam, kde na něj dobře a často uvidíte; třeba doma nebo v zaměstnání.

 

Můžete si vytvářet taková nová přesvědčení, která vám pomohou například nashromáždit peníze. Například víra, že si můžete vydělávat prací, kterou milujete, vás bude motivovat k větší tvořivosti. Možná uvěříte, že peníze jsou pro vás žádoucí, protože vás posunou k vašemu vyššímu poslání a pomohou vám prospět někomu dalšímu. Věříte-li, například, že jste chudí, vaše podvědomí vám bude pořád vytvářet takové okolnosti, které vám váš pocit chudoby jen potvrdí. Myslíte-li si, že bohatství je špatné, bráníte sami sobě využít své schopnosti a dovednosti, které by vám jinak mohly zajistit příjem. Věříte-li, že je lepší žádné peníze nemít, možná potlačujete nějaké své nadání, protože jeho využití by vám jinak mohlo přinést finanční úspěch.

 

Vaše emoce a představivost mohou posilovat, anebo naopak zeslabovat vaše přesvědčení. Nepopírejte nebo neignorujte svá stará přesvědčení. Přijměte všechna stará přesvědčení, která objevíte, jako své představy o realitě, a nikoliv jako pravdivá fakta.

Potom si představte sami sebe s opačným přesvědčením. Pokud věříte, že vydělat si peníze je těžké, představte si, že je to vlastně jednoduché. Představte si tento obraz tak skutečný, jak to jen půjde. Využívejte přitom naplno svou obrazotvornost, představivost a zároveň také prožívejte pozitivní pocity, které budete mít, až tuto svou novou představu uskutečníte. Každý den si v klidu připomeňte své nové přesvědčení. Pokud si myslíte, že si nezasloužíte krásné věci, běžte a kupte si pro sebe nějakou skutečně krásnou věc. Začnete-li to tak dělat, objevíte nové pocity a přesvědčení, přes něž se budete dívat na svět a budete v nich také tak žít.

Má přesvědčení mi vytvářejí jen samé dobré věci.

Než se naučíte přitahovat si do svého života nové věci, začněte nejdříve měnit názor na sebe sama a svá přesvědčení o tom, zda si tyto nové věci zasloužíte.

„Zasloužím si hojnost, lásku … doplňte si sami, co si zasloužíte a neomezujte se, opravdu si zasloužíte“.

Zeptejte se teď sami sebe: „Existuje nějaký důvod, proč bych nemohl/a mít ve svém životě…? Zasloužím si …?

A nyní se zamyslete nad všemi důvody, proč je úplně v pořádku, abyste měli … (co chcete mít).

Pomyslete na něco, co jste v nedávné době dostali nebo získali a co pro vás mělo velký význam. Dostali jste tu věc a doufali jste, že vám přinese oživení a růst a možná i nový obraz sebe sama.

Jaký nový obraz sebe sama vám ta věc přinesla? Než jste ji získali, museli jste třeba změnit některá svá přesvědčení o tom, kdo jste a co všechno můžete mít. Jaký nový pohled na sebe sama jste objevili, když jste si ji pořídili?

Pomyslete teď na něco, co chcete a co ještě nemáte.

  • Jaký nový obraz sebe sama vám to dovolí získat?
  • Jaké nové přesvědčení potřebujete, abyste si to vytvořili?

Tvoříte-li si nová přesvědčení a pocity o sobě samých, posilujete možnost přitáhnout si věci, které chcete, a zesilujete svou schopnost magnetizovat.

Krásně vám v tom pomůže EFTPomůže Vám zaostřit se na priority, vidět věci jinak, umět přijmout nové výzvy, otevřít se příležitostem, překročit své komfortní zóny.

S metodou EFT můžete snadno vytrénovat svůj mozek k přerušení negativity a generování optimistických myšlenek. Jako okamžitá pomoc vám vždy pomůže aktivace EFT Karate bodu – tento bod umí srovnat obrácenou polaritu našeho energetického systému během několika málo minut.

A nakonec několik EFT afirmací …pro ty, kdo znají a chtějí …

  •  „I když si nejsem jistá, jestli si zasloužím …, i tak si volím přijmout vše, včetně svých pocitů pochybnosti.“
  •  „I když mám strach být … protože můj život pak bude tolik jiný, i tak se rozhoduji pro úspěch hned.“ 
  • „I přestože se mě pokoušeli celý život kontrolovat, i tak si volím převzít zpět svou moc a poslouchat své vlastní touhy a přání.“ 
  • „I přestože používám svou roli oběti jako výzvou a způsob, jak dosáhnout svých cílů, i tak mám hluboce a kompletně ráda celou svoji osobnost.“ „I když jsem nikdy neměla dostatek lásky, volím si teď cítit se v bezpečí.“
  • „I přestože teď ještě tomu nedokáži opravdově uvěřit… I tak si volím vědět, že právě teď aktivuji meridiánové dráhy a věci se již daly do pohybu a to dobré se již krásně dostává na povrch … To, kým doopravdy jsem.“

…osvobozuji se od všech ničivých obav a pochybností.
…přijímám sama sebe a vytvářím ve své mysli i ve svém srdci klid, pohodu a hojnost všeho,
 vím totiž, že si to zasloužím…
…povznáším se nad myšlenky, které mě nahněvávají nebo straší.
…pouštím se minulosti snadno, s lehkostí a s důvěrou v proces života.
…mám veškerou moc provést jakékoliv změny ve svůj prospěch.

 

Mějte krásné dny … Renata

 

 

Naslouchám lidem a díky technikám emoční svobody jim pomáhám najít ztracený smysl života, pomáhám Vám najít Sebe Sama. Spolu změníme vaše negativní přesvědčení o sobě a nezpracované emoce. Protože každý máme svou cenu a způsob, jak druhému ukázat, že máte svou cenu, je mít ji. To se dá udělat jen jediným způsobem – věřit v to. Když znáte svou cenu, nemusíte nic dokazovat. Jsem tu pro Vás a pomohu Vám ji znovu najít a rozsvítit. Můj příběh si přečtěte zde >>